Oferta - wyroby hutnicze

Specjalizujemy się przede wszystkim w sprzedaży oraz kompletacji dostaw wyrobów hutniczych, m.in. prętów walcowanych, ciągnionych, kutych, blach, odkuwek produkcji hut polskich, jak również importowanych z innych krajów Europy. Szczególny nacisk kładziemy na jakość oraz terminowość dostaw. Wszystkie oferowane wyroby wykonane są zgodnie z obowiązującymi normami PN, EN, DIN oraz posiadają atesty materiałowe wg EN 10204 3.1 / 3.2.Staramy się ciągle rozszerzać gamę oferowanych wyrobów i elastycznie reagować na nowe potrzeby rynkowe.

Nasza oferta sprzedaży wyrobów hutniczych obejmuje:

WYROBY WALCOWANE :

 • pręty okrągłe (z przeznaczeniem do obróbki wiórowej oraz do kucia), kęsy i kęsiska kwadratowe, pręty płaskie, blachy gorąco i zimnowalcowane

WYROBY CIĄGNIONE :

 • pręty okrągłe, sześciokątne, kwadratowe, płaskie

WYROBY STALOWNI :

 • wlewki kuzienne, kęsiska COS

ODKUWKI SWOBODNIE KUTE :

 • pręty okrągłe, płaskie i kwadratowe, krążki, pierścienie, odkuwki kształtowe

Wyżej wymienione wyroby oferujemy wg niżej przedstawionych warunków wykonania:

Gatunek materiału wg PN / EN / DIN ze stali j/n :

 • stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia
 • stal niestopowa o podwyższonej wytrzymałości
 • stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego
 • stal stopowa konstrukcyjna do nawęglania
 • stal stopowa konstrukcyjna do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego
 • stal do pracy w podwyższonych temperaturach,
 • stal do azotowania,
 • stal sprężynowa i inne.

Wykonanie wg odpowiednich norm : PN / EN / DIN.

Stan dostawy obróbki cieplnej:

surowy, zmiękczony, normalizowany, normalizowany odpuszczony, ulepszony cieplnie.

Badania ultradźwiękowe wg:

 • BN-86/0601-09, SEP 1920, SEP 1921, EN 10228-3

Świadectwo odbioru wg

 • EN 10204 3.1 lub EN 10204 3.2 oraz na zgodność wykonania z PED 97/23/EC

Odbiory poza hutnicze zgodnie z wymogami towarzystw klasyfikacyjnych:

 • UDT, PRS, LRS, TUV, GL, BV, DNV, ABS.